radomyshl.com Радомышль
 
28 вересня 2012
-

Заборгованість по заробітній платі на території району та способи її зменшення

Заборгованість по заробітній платі на території Радомишльського району та способи її зменшення

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Кожний працюючий громадянин має право на отримання винагороди за виконану роботу та соціальний захист в межах, встановлених законодавством. Зазначене право громадян гарантується Конституцією України та законами, що регулюють питання оплати праці та соціального захисту.

Так, статтями 43 та 46 Конституції України встановлено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Відповідно до даних Управління Пенсійного Фонду України в Радомишльському районі, станом на серпень 2012 року борг по заробітній платі на території району складає 136,7 тис. грн.

Законодавством передбачено три способи отримати заробітну плату яку вам заборгували:

Спосіб перший — звернутися до територіальної інспекції Державною департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю (Держнаглядпраці). Це орган, що діє у структурі Міністерства праці та соціальної політики й має низку повноважень з перевірки та контролю за своєчасною оплатою праці як на державних, так і на приватних підприємствах, незалежно від їхньої спеціалізації чи чисельності штату. Відповідно до вашого письмового звернення державний інспектор праці може провести перевірку на підприємстві та в разі наявності заборгованості в оплаті праці надати керівнику підприємства припис про усунення порушень. Також інспектор уповноважений накласти на недобросовісного керівника штраф у розмірі від 510 до 1700 гривень. У разі, якщо адміністрація підприємства буде нехтувати вимоги державного інспектора, штраф може бути накладено неодноразово, аж до повного погашення заборгованості у зарплаті.

Другий спосіб змусити повернути заборговану вам заробітну плату, це звернутися до прокуратури Радомишльського району зі скаргою про порушення ваших законних прав.

Однак, при звернені до прокуратур необхідно надати довідку про розмір заборгованості по заробітній платі, та будь які підтверджуючи дані щодо неспроможні через фізичний чи матеріальний стан, похилий вік або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені права, оскільки прокуратура захищає насамперед інтереси найбільш соціально незахищених верств населення району.

Так, прокуратурою Радомишльського району протягом 2011 року за наслідками розгляду звернень громадян заявлено до суду 60 заяв про видачу судових наказів та 2 позови щодо стягнення заборгованості з заробітної плати. Дані заяви та позови задоволені в повному обсязі та органами Державної виконавчої служби в примусовому порядку стягнуто близько 25 тисяч гривень на користь громадян.

Протягом 2012 року до прокуратури району звернулося лише дві особи щодо захисту їх прав на отримання заробітної плати. За наслідками розгляду даних звернень громадян прокуратурою району внесено дві заяви про видачу судового наказу щодо стягнення заборгованості з заробітної плати на загальну суму 23 тис. грн. Дані заяви задоволені в повному обсязі та перебувають на примусовому виконанні.

І, зрештою, третій спосіб — це звернутися з позовом до районного суду за місцем вашої реєстрації або місцезнаходженням підприємства, де ви працюєте. Для нього необхідно підготувати позовну заяву, в якій зазначити строк, протягом якого ви не отримували заробітну плату, а також суму, яку вам заборгувало підприємство. Строк та розмір заборгованості розраховується з першого дня заборгованості по день подачі позову до суду. Пізніше, якщо судовий розгляд затягнеться, а розмір заборгованості у зарплаті збільшиться, позовні вимоги можна буде уточнити.

Таким чином, вразі порушення ваших конституційних прав на отримання заробітної плати необхідно невідкладно звертатися до відповідних органів за відновленням порушених прав.

 

Прокурор прокуратури Радомишльського району юрист 3 класу В.Б. Козачук


Увага!
Редакція сайту не несе відповідальності за висловлювання користувачів сайту, залишені ними у коментарях.
За зміст коментаря відповідає його автор.