Радомишль - новини

У РАДОМИШЛІ ЗМІНЯТЬСЯ ТАРИФИ НА ВОДУ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

МКП «Водоканал» подало на розгляд виконкому Радомишльської міської ради питання про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Для виконання розрахунків на послуги використовувались вихідні дані щодо вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, мінімальної заробітної плати,

Причини зміни тарифів зумовлені: зміною цін на енергоносії у сторону збільшення на 20%; у оплаті праці збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2270 грн. до 2481грн., мінімальною заробітною платою з 6000 грн. до 6500 грн., відповідним збільшенням нарахувань по ЄСВ; збільшенням сплати рентних платежів, що пов’язано із зміною порядку самих розрахунків появився додатковий коефіцієнт на збільшення, який визначається з відображенням у звіті доходів і витрат періоду, чого раніше до 2021р.не було.

Тарифи на централізоване водопостачання залишились без змін на протязі двох років, тільки було збільшено тариф на централізоване водовідведення і затверджено рішенням №38 від 20.01.2021р., таким чином, діючі тарифи упродовж 2021 року.

Споживачі, які є суб’єктами господ.(бюджет) Споживачі, які не є суб’єктами

в сфері послуг господарювання

(населення,інші)

На централізоване водопостачання(грн.коп.) 27-00 26-00

На централізоване водовідведення(грн.коп.) 13-00 16-00

Прогнозовані тарифи 2022 року.

Споживачі, які є суб’єктами господ.(бюджет) Споживачі, які не є суб’єктами

в сфері послуг господарювання

(населення,інші)

На централізоване водопостачання(грн.коп.) 31-00 30-00

На централізоване водовідведення(грн.коп.) 15-00 18-00

Для планування об′ємів послуг проаналізовано фактичні показники за попередні п′ять років. При розрахунку основної статті витрат «Електроенергія» було взято об′єм піднятої води – 343,4тис.м3, згідно дозволу на спецводокористування і затверджені нормативи витрат енергетичних ресурсів: на підняття води -1121,3 кВт/год на 1000м3 , на очищення стічних вод 393 кВт/год/1000м3. Ціни на електроенергію взято по останніх рахунках. Проте для зменшення цінового навантаження на населення було вирішено в розрахунок включити фактичний підйом води, розрахований з попередніх періодів.

Амортизаційні нарахування включено до розрахунку у відповідності до плану нарахувань на 2022р., які будуть віднесено до валових у витрат у відповідності до вимог Податкового Кодексу. Надходження відповідних коштів планується направити на поліпшення основних фондів, згідно інвестиційної програми підприємства. До інших прямих витрат відносяться рентні платежі та земельний податок. Загальновиробничі, адміністративні, витрати по збуту розраховані на підставі кошторису і включені до видів послуг у відсотковому відношенні до прямих затрат, затверджених наказом «Про облікову політику» підприємства.

До розрахунків тарифів включено інвестиційну складову на виконання робіт з поліпшення, реконструкції мереж і споруд водопостачання, водовідведення та на збільшення обігових коштів, згідно з інвестиційною програмою підприємства.

В результаті перегляду тарифів передбачається вирішення проблеми безперебійного та якісного надання послуг для бюджетних установ, інших організацій та споживачів на території Радомишльської міської ради.

Встановлення запропонованих тарифів надасть змогу

1) забезпечити належну якість та своєчасність надання послуг

2) своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам підприємства

3) своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з відповідними організаціями за виконані роботи та надані послуги

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про намір здійснити зміну тарифів. Розміщення інформації в місцевій газеті «Зоря полісся», на сайтах Радомишльської міської ради та МКП «Водоканал» вважати основним способом доведення інформації до відома споживачів.

Адреса за якою приймаються зауваження та пропозиції – 12201 м. Радомишль вул. Мала Житомирська, 119

Довідки за телефоном:

097-965-85-70 економіст Бондарчук Тетяна Дмитрівна